time

Çalışma Saatleri 09:00 - 18:00

phone

Telefon +90 242 316 16 63

FUE Saç Ekimi

FUE (Follicular Unit Extration) yöntemi;

2004 yılında tanımlanmış olan ve saç ekiminde kullanılan bir nakil yöntemidir.

FUE yönteminde saç derisinde kesi yapılmaz; bu hem operasyon esnasında hem de iyileşme sürecinde hastanın rahatı için çok önemli bir etkendir.Saç ekimi operasyonu sonrasında dikiş atılması gerekmez.FUE operasyon sonrasında yara ve kesi izi kalmayacak olması saçların estetik görünümüne yansımakta ve hastanın bu kaygısına son vermektedir.FUE Saç ekimi operasyonu lokal anestezi ile yapılır. Operasyon gün boyunca ara verilerek yapılabilir.

Günümüzde en çok tercih edilen FUE tekniğiyle saç ekiminden bahsedersek ,bu yöntem 0.6-0.7 mm çaplı keskin uçlarla ,kişilerin iki kulağının arasındaki dökülmeye dirençli yani ömür boyu dökülmeyen alandan köklerin etrafındaki dokuyla beraber çıkarılarak, canlılığını kaybetmeden, boş olan alana ekilerek nakledilmesinden ibarettir. 

Punch Biopsy aparatıyla kılın köküne kadar inilir ve foliküler ünite bir bütün olarak çıkarılır. Hastanın örneğin 2000 grefte ihtiyacı varsa bu işlemin tam 2000 kez tekrarlanması gerekir. Günümüzde birçok saç ekimi uzmanı artık zaman tasarrufunu sağlamak amacıyla motorlu sistemi tercih etmektedir.

Fue Motoru sayesinde daha sık aralıklarla greft alınabilmekte olup aynı miktarlı saha taranması karşılaştırıldığında motorla alınan sahadan daha fazla sayıda greft çıkartılabilmektedir. 

Fue Motorunun bir diğer üstünlüğü de çoklu kökleri yani 2-3 ve 4 köke sahip olan greftleri parçalama oranının daha az olması, yani folliküler ünitenin bu sayede bütünlüğünü koruma başarısının daha fazla olmasıdır.

Bu sebeplerle Fue Motoru sayesinde saç ekiminin daha konforlu bir operasyon haline dönüştüğü söylenebilir.

PLANLAMA

• Hastaya kaç greft ekileceği,

• Kaç seans yapılacağı,

• Hangi bölgelere ekileceği,

• Hastadan hangi tahlillerin isteneceği,

• Ekim bölgesinin nerelerinde tekli, nerelerinde ikili ve çoklu greftlerin ekileceği,

• Başka bir doktorun görüşüne ihtiyaç olup olmadığı,

• Operasyon öncesi dikkat edilmesi gereken konuların ne olduğu,

• Saç çizgisinin nereden başlayacağı, gibi çok kritik soruların bütün yanıtları planlama esnasında belirlenir.

Planlama sonrasında hastanın fotoğraf arşivi için bir çok cepheden fotoğrafının çekilmesi, yapılan greft dağılım planlamasının saçlı deriye kalemle işlendikten sonra yeniden fotoğraflanması da gerekmektedir.

ANESTEZİ GÖRÜŞÜ:

Riskli hasta grubu (ajite hastalar, öyküsünde ilaç alerjisi olanlar, kardiyovasküler hastalığı bulunanlar, şeker hastaları) olan ve düzenli tedavi gerektiren hastalar için anestezi uzmanı konsültasyonu önemlidir.

LOKAL ANESTEZİ:

Hastanın ağrı hissetmemesi için hem köklerin alınacağı saha hem de ekimin gerçekleşeceği saha lokal anestezi ile uyuşturulmaktadır. Özel bir iğne aracılığıyla yapılan bu işlemde hasta ağrı hissetmemektedir ve uyuşma 3-5 dakikada gerçekleşir. Operasyon boyunca ağrı hissedilmezken operasyon sonrasında çoğunlukla ağrı kesiciye ihtiyaç duyulmamaktadır.

GREFTLERİN ALINMASI:

Fue Motoru sayesinde yapılan bu işlem için önceden uyuşturulmuş olan alanın özel bir sıvı aracılığıyla şişirilmesi gerekir. 

Yüzey genişletici bu sıvı sayesinde hem köklerin daha rahat serbestleşmesi, hem de daha fazla sayıda kök elde edilmesi sağlanmış olur. 

Ortalama saat başına 1000-1500 civarında kök alınması mümkündür. Bu durum doku alıcı uzmanın tecrübesi kadar hastanın doku durumuna, kanama miktarına ve genel koşulların ideal olup olmamasına bağlıdır.

KANALLARIN AÇILMASI:

 Kanal açılma işlemi köklerin açılacağı sahaya yapılır. Önceden çizilmiş sahaya yine önceden belirlenmiş sayıda kanal açılması gerekir. Hastanın saçlarının kısaltılmadan yapılması gereken planlama esnasında nereye kaç tane kanal açılacağı da belirlenir. 

Operasyon esnasında küçük değişiklikler yapılsa da genelde kanalların açılmasında bu planlamaya sadık kalınır. Özel bir aparat sayesinde önceden lokal anestezi ile uyuşturulmuş olan alana planlanmış sayıda delikler yani köklerin ekileceği kanallar açılır. 

Kanal sayısının ekilecek greft sayısı ile eşit olması gereklidir. Kanalların açılması esnasında mevcut saç çıkış açısına mutlaka dikkat edilmelidir. Bu açı, kullanılan özel gözlükler sayesinde o bölgede saç teli yoksa da uzman tarafından anlaşılabilir ve önceki saç durumuna sadık kalınarak belirlenir. 

Kanallar açılırken uzmanın konsantrasyonu çok önemlidir. Sadece uygun açıyla belli sayıda kanal açmanın yeterli olmadığı bu işlem esnasında doğal bir saç çizgisi oluşturulması, geçişlerin doğal bir şekilde olmasının sağlanması, sıklığın istenilen oran ve kıvamda olması gibi çok kritik olan bir çok hususa çok dikkat etmek gereklidir. 

Bu sebeple kanalların, estetik kaygısı olan, kendinden bir şeyler katarak bu işi yapabilecek olan bir uzman tarafından yapılması gerekmektedir. Hastanın müzik dinleyebildiği, sırt üstü uzandığı için TV seyredebildiği bu işlem 2500-3000 adet greft için ortalama bir saat sürmektedir.

GREFTLERİN EKİLMESİ:

Operasyonun son aşaması olup ilk aşamada alınan köklerin ikinci aşamada açılan kanallara ekilmesi işlemidir.

Bölge daha önce lokal anestezi ile uyuşturulduğundan herhangi bir ağrı olmaz. Greftler daha önce alındıklarında steril olarak korunacakları içinde besleyici bir sıvının olduğu kaplara konulur. Düzenli bir sırayla ve sayılarak yapılan bu işlem sayesinde hem greftler tekli , ikili ve çoklu köklere ayrıştırılmış olur, hem de tam ve kesin bir rakamla alınan greft sayısı belli olmuş olur.

Greftlerin tekli, ikili ve çoklu olarak ayrıştırılmasının önemi büyüktür, çünkü ekim sahasının her yerine her tip greft ekilmez. Örneğin yapılan operasyonun doğal olması için çok önemli olan ön saç çizgisine tekli greftlerin ekilmesi, arka taraflarda normalde ikili ve çoklu greftler daha fazla olduğu için buralara daha az sayıda kanal açarak daha çok ikili ve çoklu greftlerin ekilmesi gibi özel hususlar için bu işlem hayati önem taşımaktadır.

Ayrıca hastanın kafasında şüphe bırakmamak için greftlerin ekilmeden önce hastaya gösterilmesi, nasıl sayılması gerektiği hakkında kısa bilgi verilmesi, greft dizininin fotoğrafının çekilmesi ve hastanın arşivine konulması gibi işlemlerin de yapılması gerekmektedir.

Ekim işlemi çoğunlukla iki bazen de üç uzman personel tarafından yapılır. Özellikle ön saç çizgisinde kanallar daha dar ve greftler tekli olduğu için daha dikkatli ekim yapılmalıdır. Ekibin uzman olması ve tek bir seferde grefti kanallara ekmesi son derece önemlidir. 

Greftle oynanmaması, özel sıvının içinden alındıktan sonra hemen ekilmesi, kurumaması için işlemin hızlı yapılması son derece önemlidir. 

Ekim işlemi de kök alımı gibi zaman alır. Ancak genellikle iki bazen de üç kişi tarafından yapıldığı için daha kısa zamanda sonuçlanır. 

Ekim esnasında çoğunlukla hasta rahatlamış olur. Ağrının olmadığı, hastanın yarı oturur pozisyonda tutulduğu ve TV seyredebildiği bu dönem aynı zamanda operasyonun son aşaması olduğu için de hasta tarafından çok kolay atlatılır.

HASTANIN TABURCU EDİLMESİ:

Yurtdışından gelip, otelde kalmak istemeyen hastalar hariç bütün hastalar operasyon sonrası taburcu edilir.

Hastanede yatmalarına gerek yoktur.

Dokunun alındığı bölüm özel bir ilaç ile kapatılır. Böylece dış bölge ile temasın kesilmesi estetik bir şekilde sağlanmış olur. 

Özel olarak tasarlanmış olan bir şapka ile hem ekim sahası hem de köklerin alındığı alım sahası eve gidene kadar gizlenmek üzere kapatılır.

EVDE YAPILACAKLAR:

 Eve vardıktan sonra şapkanın çıkarılması gerekir. Bu durum hem yaraların oksijenlenerek daha çabuk iyleşmesi, hem de şapkanın yaratacağı basınç hissinin ortadan kaldırılması açısından önemlidir. 

Operasyon günü ve sonraki gün dışarı çıkılmaması ve evde istirahat edilmesi önemlidir. 

Çok gerekli olmadığı sürece hasta başka bir işle meşgul olmamalıdır. 

Ancak, başını önüne eğmemek kaydıyla bilgisayar kullanımı, masa başı gibi yorucu olmayan işler varsa bunlar yapılabilir.

UYUMA ŞEKLİ:

Uyku, ilk gece için biraz sorunludur.

Aslında hasta ağrısı olmadığı ve yorgun olduğu için hemen uykuya dalmaya eğilimlidir. Ancak merak ve korku bu doğal süreci kesintiye uğratır. 

Hastanın kaliteli bir uyku uyumamış olması bir soruna işaret etmez. 

Hastanın ekim yapılan yeri bir yere temas ettirmeden, sırtüstü uyuması lazımdır. İlk gece, belirli aralıklarla hastanın bir yakını tarafından gece boyu birkaç kez kontrol edilmesi, boynun özel bir yastıkla desteklenmesi faydalı olacaktır.

Hasta yan taraflarına yatmamalı ve asla yüzükoyun uyumamalıdır. 

İlk yıkama yapıldıktan sonra hastalar genelde rahatlamakta ve daha rahat uyumaktadırlar. Sorunsuz bir şekilde uyumak ise çoğunlukla 7-10 gün sonra mümkün olmaktadır.

İLK YIKAMA:

İlk yıkamanın hastane ve klinikte uzmanlarca kontrol edildikten sonra yapılmasında fayda vardır.

Operasyondan en erken 24 saat, en geç 72 saat sonra yıkamanın yapılması gerekmektedir. 

Öncelikle saç ekim sahası üzerine bir miktar yumuşatıcı losyon sürülmeli ve bu losyon 20-45 dakika bekletilmelidir. 

Kurumuş kanları yumuşatması için yapılan bu işlemden sonra saçlar ılık bir su ile durulanır ve losyondan arındırılır. Ardından özel medikal bir şampuan avuç veya saçın diğer bölgelerinde köpürtülüp hem ekim hem alım sahası yıkanır. 

Yıkama parmak uçları ve avuç ayası ile olmalı ve asla tırnaklar kullanılmamalıdır. Yıkama bittikten sonra kağıt bir havlu ile saç hiçbir şekilde ovalanmadan sadece nemi alınarak kurulanmalıdır. 

Köklerin alındığı bölge ilk 3 gün tercihen rifampisin ampül ,antiseptik solüsyon ile temizlenmelidir veya antibiyotikli pomat sürülmelidir.

Sonraki günlerde alım sahası için bir şey yapmaya gerek yoktur. 

Her geçen gün yıkamanın dozu biraz daha arttırılmalı ve ortalama 7-10 gün sonra saçlı deride hiçbir kabuk, tortu, kurumuş kanlar kalmamalıdır. 

Her gün bu işlem tekrarlanmalı ve 15. günden itibaren normal yıkama alışkanlığına dönülmelidir. 15. günden itibaren hasta arzu ederse her gün saçlarını yıkamaya devam edebilir veya daha seyrek yıkayabilir. 

Bir günde birden fazla kez duş alınabilir. Ancak saçları birden çok kez şampuanlamak önerilmemektedir.

Burada kullanılacak şampuanın medikal bir şampuan olması ve doktor tarafından önerilmiş olması hususu bir kere daha ehemmiyetle hatırlatılmalıdır.

İLAÇLARIN KULLANIMI:

 Operasyon esnasında takılan serum ile ihtiyaç duyulabilecek bütün ilaçlar hastaya damardan verilmiş olmalıdır. 

Serumun içinde emosyonel rahahatlatıcılar, ağrı kesiciler, antibiyotikler ve ödem önleyici ilaçlar bulunmalıdır. Bu sayede hasta operasyon esnasında hiçbir ağrı ve huzursuzluk hissetmeyecek, enfeksiyon riskinden uzaklaşmış olacaktır. 

Bu uygulama gerek operasyon esnasında sağladığı konfor, gerekse hastanın operasyon sonrası kullanması gereken ilaçları herhangi bir sebeple kullanmaması ihtimaline karşı sağladığı tedbir açısından önemlidir. 

Bütün avantajlarına rağmen operasyon esnasında kullanılan ilaçlar hastayı operasyon sonrasında %100 korumaya yetmeyecektir. Bu sebeple doktorun reçete ettiği antibiyotik, ağrı kesici ve anti enflamatuar, ödem önleyici preperat ve pansumanda kullanılacak antiseptik ilaçların mutlaka kullanılması gerekir. 

Antibiyotik kullanımı hastaya göre 5-7 gün, ağrı kesici 1-3 gün, anti ödem tedavi 4 gün ve antiseptik kullanımı 3 gün olmalıdır. Antibiyotik kullanımı bittikten sonra hastanın kalan sürede hiçbir ilaç kullanmasına gerek kalmayacaktır.

SAÇ TRAŞI:

İlk 4 hafta boyunca saç traşı olmamakta fayda vardır.4. haftadan itibaren traş makinesi veya makasla saç traşı yapılabilir. 

60 günden itibaren istenildiği şekilde saç traşı olunabilir. Daha önce saç ekimi yaptırmış veya saç ekimi yapılan hastaların saç traşlarını yapmış olan deneyimli kuaförlerin, bu süreçte saç ekimi hastalarının ilk saç traşlarını yapmalarında fayda vardır.

İKİNCİ VEYA ÜÇÜNCÜ SEANSLAR:

Tek bir seansla bütün saç açıklığı kapanamayacak durumda olan hastalar için ikinci hatta bazen üçüncü seans için planlama yapılabilir. Bu durumda ideal olan 8 ay civarında beklemek olacaktır İki seans arasına bu zaman dilimini koyabilecek hastanın daha avantajlı olacağı aşikardır.

E-Bülten